ALGEMENE VOORWAARDEN

Zekerheid over afspraken

RUIM toont een succesvolle samenwerking middels haar voorwaarden

RUIM is een organisatie die veelvuldig samenwerkt met opdrachtgevers en leveranciers. Heldere afspraken zijn daarbij noodzakelijk. Ze bieden zekerheid over de rechten en plichten van alle betrokken partijen. Zo voorkomen we misverstanden. Daarom hanteert RUIM algemene voorwaarden. Daar staat bijvoorbeeld in hoe we omgaan met offertes, bestellingen en betalingen. Maar ook wat we doen als er iets fout gaat en er retourzendingen noodzakelijk zijn of een beroep wordt gedaan op garantie.