Content Creatie

Uw boodschap tastbaar, zichtbaar en begrijpelijk maken; dat gaat een stap verder dan de pure registratie van beeld en geluid. Contentcreatie is een creatief proces, waarbij we vanuit een abstract idee iets nieuws scheppen, wat toont waar het in wezen om draait. Bijvoorbeeld: een logo, een illustratie, tekst, muziek of een html-template. RUIM coördineert die creativiteit en plaatst ze in een zakelijke omgeving.