MISSIE/VISIE

De centrale spil in een complex web

RUIM staat sinds de oprichting voor het versimpelen van de Complexiteit, het combineren van kennis & kunde, het beheersbaar maken van risico’s en verborgen kansen ontplooien.

Het informeren van doelgroepen is een belangrijke activiteit binnen organisaties. De wijze waarop dit gebeurt is van essentieel belang en vormt vaak dé schakel met de propositie van uw organisatie. Het kiezen van de juiste oplossing om doelgroepen effectief te benaderen, blijkt echter vaak een lastige opgave. In rap tempo volgen ontwikkelingen rondom de technologie van presentatiemethoden zich op, waardoor je als organisatie in een complexe wereld van presentatietechnieken belandt. RUIM biedt de helpende hand om een vraagstuk het beste tot zijn recht te laten komen. Door vroegtijdig in het ontwerpproces te luisteren naar de behoefte, vormen wij de paden die leiden naar de juiste oplossing.


Wij begeleiden, realiseren en ondersteunen

Als jonge organisatie hebben wij het vermogen om de centrale spil in het web te zijn als het gaat om presentatievraagstukken. Door enerzijds helder inzicht te bieden over actuele ontwikkelingen aangaande Audio, Video, Content creatie en Integratie en anderzijds te inventariseren wat bedrijfs-, functionerings- en beheersrisico’s van een organisatie zijn, helpen wij zakelijke klant op onafhankelijke wijze een gefundeerde keuze te maken. Ons doel is om u wijzer te maken in de wereld waar RUIM zich in thuis voelt, zodat elk vraagstuk omgevormd kan worden tot een passend en succesvol communicatieconcept.


RUIM toont dat het anders kan

Een standaard invulling bestaat niet, daarom denken wij mee en ontwerpen samen met u concepten die aansluiten bij uw presentatiebehoeften. Door het bundelen van kennis en inzicht levert RUIM vroegtijdig kwaliteit, dat zich vertaalt in langdurige betere oplossingen. Gedreven door kennis en gericht op resultaat krijgt elk vraagstuk een eigen vorm die creatief en effectief is. Dit doen wij anders dan anderen, op een moderne manier en met een frisse aanpak. Wij tonen dat het anders kan!