MVO

Duurzaamheid in woord en daad

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Het is een proces en geen eindbestemming. Doelen veranderen in de tijd met elke bedrijfsbeslissing

RUIM is zich bewust van haar verantwoordelijkheid jegens het milieu, de maatschappij en de economie. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe innovatieve strategieën om aan deze financiële, sociale en ecologische verantwoordelijkheden te voldoen. Diezelfde attitude verwachten we van onze toeleveranciers en zakenpartners. MVO is bij ons dan ook geen leeg begrip; het vormt de basis voor ons handelen en de keuzes die we maken. Daarbij stellen we de volgende vier waarden centraal:

Respect
RUIM werkt op basis van respect, waardering en betrokkenheid. Deze houding nemen we aan in  al onze relaties, met zowel opdrachtgevers als collega's en leveranciers.

Integriteit
RUIM is in zijn handelen eerlijk, zorgvuldig, betrouwbaar en onafhankelijk. Wij zijn ons bewust van de vertrouwensrelatie met onze klanten, houden ons aan gemaakte afspraken en bewaken onze onafhankelijke (advies)positie.

Professionaliteit
RUIM staat garant voor de levering van hoogwaardige kennis en apparatuur en faciliteiten van topkwaliteit. Als relatief jonge organisatie bezitten wij nog geen ISO-certificering, maar houden we ons wel aan de standaards die voor dit keurmerk gelden.

Duurzaamheid
RUIM draagt bij aan een duurzame samenleving, onder meer door het werken met energiezuinige apparatuur, recycling, het digitaliseren van de papierstroom, het beperken van verpakkingsmateriaal en het inkopen bij leveranciers die aan strenge duurzaamheidseisen voldoen. Wij bieden klanten bij de invulling van een concept waar mogelijk de keuze uit meerdere 'groene' alternatieven.

 Duurzaamheid


Integer


Respect


Professioneel