NIEUWE HUISVESTING EUROJUST

Bouwen in de Haagse Internationale Zone

RUIM toont dat het anders kan draagt bij aan de vormgeving van het audiovisueel ontwerp van de nieuwbouw van Eurojust in Den Haag.

Wie is Eurojust
Eurojust bestrijdt ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad binnen de EU lidstaten. Uitbreidingen van taken en personeel in Nederland hebben geleid tot de realisatie van een nieuwe huisvesting.

Elegant en bescheiden
Het gebouw aan de Johan de Wittlaan oogt elegant en bescheiden. De hellende vensters in de lichtgekleurde composiet gevel spelen met het zonlicht en de lucht. Het duinlandschap met cortenstaal doorsneden sluit goed aan bij de inrichting van het World Forum gebied aan de overkant van de Johan de Wittlaan. Mecanoo -Haskoning - DS leverden hiervoor het ontwerp. 

Huisvesting internationale organisaties
Naast Eurojust zijn de afgelopen jaren diverse internationale (justitiële) overheidsorganisaties, waaronder Europol, NCIA, Kosovo Rechtbank en het Internationaal Strafhof gevestigd in Den Haag, de Internationale Stad van Vrede en Recht. Het Rijksvastgoedbedrijf zet zijn expertise in om internationale overheidsorganisaties aan passende huisvesting in Nederland te helpen.


De uitvoer
RUIM toont dat het anders kan is als procespartner betrokken bij het vormgeven van het audiovisuele ontwerp op functionaliteit en kwaliteit. Onder de vleugels van bouwonderneming Heijmans en in samenwerking metEurojust en het Rijkvastgoedbedrijf is tijdens de tenderfase een strategisch partnership gevormd om de kwaliteit van het ontwerp voor de langere termijn te waarborgen.


Bron: Heijmans, 2017