'OPEN YOUR MIND' TIJDENS DE FACILITY FOR FUTURE 2017

Inspiratie door de vele innovatieve ontwikkelingen in het facilitaire vakgebied! Open your mind bij D&B the facility group tijdens de eerste editie van Facility For Future.

Wie is D&B The Facility Group

D&B The Facility Group is de meest integrale facilitair dienstverlener binnen de Nederlandse markt. Zij volgen met hun facilitaire dienstverlening een customer intimacy strategie waarbij de services altijd maatwerk zijn voor hun opdracht- gever en diens werkomgeving. Elke dienst van D&B The Facility Group, dient een sterke mate van onderscheidend vermogen te hebben in de eigen deelmarkt. Tegelijkertijd werken de facilitaire professionals op locaties waar door D&B The Facility Group meerdere diensten worden verzorgd in elkaars verlengde om tot een toonaangevende customer journey te komen binnen de facilitaire dienst- verlening.

D&B The Facility Group heeft als co-founder van Facility For Future standruimte aangeboden
aan 3 zeer opwindende start-ups / scale-ups die dagelijks bezig zijn met de toekomst. Zij zijn immers diegenen die de toekomst van de werk- omgeving vorm zullen geven.

Over het Facility for Future event
Facility-for-Future is nadrukkelijk geen ‘Vakbeurs’, maar een facilitair evenement. De perfecte blend van een seminar, een congres, een expo en een experience center. Facilitaire, HRM en Real Estate professionals in een beslissersrol zouden zich door dit event aangetrokken moeten voelen omdat zij op de hoogte willen zijn van de meest recente ontwikkelingen en inzichten die verband houden met de werkomgeving van de nabije toekomst. Alle relevante thema’s van morgen passeren de revue: smart buildings, the connected office, de circulaire economie, big data en sensoren, de inclusieve maatschappij, robotica, grotere vitaliteit en de War-for-Talent. 

Lone Rooftop
Het Nederlandse Lone Rooftop met haar intelligent building platform PIE (Position Intelligence Engine) berekent op basis van slimme algoritmen hoeveel mensen zich op welk moment waar in een gebouw bevinden. Op deze wijze krijgt men diepgaand inzicht in hoe een gebouw gebruikt wordt. Vervolgens is PIE in staat om deze data beschikbaar te maken voor relevante systemen en applicaties en ontsluit zij alle mogelijkheden van het intelligente gebouw.

Healthy Workers
Startup Healthy Workers constateert dat organisaties miljarden euro’s investeren in de vitaliteit van de workforce. Tegelijkertijd constateert zij dat bedrijven vervolgens echter nauwelijks inzichtelijk hebben wat al die investeringen daadwerkelijk opleveren. Noch financieel, noch concreet voor de wellbeing van werknemers. Healthy Workers gebruikt sensors en applicaties om wellbeing in de werkomgeving in beeld te brengen en vervolgens gebruiken zij deze ruwe data om tot stuurinformatie en inzichten te komen.

RUIM toont dat het anders kan
Voor RUIM heeft digitale en virtuele communicatie geen geheimen. Op Facility-for-Future zullen wij zeker veel Virtual Reality tegen- komen. Maar VR vertegenwoordigt slechts een tussenfase. De toekomst ligt bij augmented reality en holografie.

Uitvoer
Naast als scale-up onderdeel zijn van het consortium heeft RUIM in opdracht van D&B The Facility Group het communicatie-design van de stand en de de digitale communicatie faciliteiten mogen faciliteren die zichtbaar waren op stand. Gezamenlijk met D&B The Facility Group en de standbouw-partner Peter Soetekouw Styling & Productie is een unieke in kurk verwerkte stand ontworpen en gerealiseerd en zijn tijdens het evenement de start-ups / scale-ups begeleid en ondersteunend in het gebruik van de digitale middelen.

In het hart van de stand is een persoonsgrote holografie geplaatst waar met de bezoeker aan de stand het dialoog werd aangegaan, hoe de hostess in de toekomst haar gasten zal aanspreken. Is deze er nog wel in levende lijve of op virtuele wijze! Middels een opgenomen scenario werd op beeld en audio een holografische presentatie getoond die in coördinatie van RUIM is opgenomen.

Voor Lone Rooftop heeft RUIM een tweetal high resolutie narrowcasting presentatieschermen in stijl van de stand voorzien waarop de dienstverlening van deze start-up werd gepresenteerd. Met een realtime verbinding en de gekoppelde koppelde (laptop/tablet) kon het verhaal achter Lone Rooftop en het product op dynamische wijze op 2 presentatischermen getoond worden.

Voor Healthy Workers is een 84 inch interactieve tafel geplaatst waar de bezoeker aan de stand op krukken rondom de interactieve tafel kon plaats nemen om op innovatieve en frisse wijze het verhaal achter Healthy Workers. Dit middels een audiovisuele presentatie die middels touch werd gepresenteerd.


Bron: 
RUIM en Facility For Future, Januari 2017