REITH LASER

Specialist op het gebied van laserbewerkingen in de hightech industrie meets innovatie in digitale communicatie

Reith Laser
Het in 1988 opgerichte Reith Laser is specialist op het gebied van laser- bewerkingen in de hightech industrie. Een team van deskundige laserspecialisten en constante investeringen in de modernste laserapparatuur staan aan de basis van een succesvolle dienstverlening in branches als de fijnmechanische industrie, semiconductor industrie, medische industrie, lucht- en ruimtevaart industrie en overige branches. Naast (volume)productiewerk houdt Reith Laser zicht bezig met prototyping en onderzoek. Voortdurende innovaties zijn voor Reith Laser het middel bij uitstek om de voorsprong in de markt te bewaken en uit te bouwen.De relatie

Al meer dan 5 jaar is RUIM de sparingspartner van Reith Laser als het gaat om de beantwoording innovatieve audiovisuele vraagstukken. Voor deze jaren is de eigenaar van RUIM als concept integrator betrokken geweest bij het leveren van diverse digitale presentatievoorzieningen de boardroom van Reith Laser.

De samenwerking die in de jaren is uitgegroeid naar een vorm waar middels digitale communicatie concepten de identiteit van Reith laser keer op keer onderscheidend door haar markt en doelgroepen werd beleefd.


De uitvoer
In meer dan 25 jaar is Reith Laser uitgegroeid tot ‘het’ bedrijf in Nederland voor het uitvoeren van laserbewerkingen op metale.  RUIM  heeft gedurende de groei van Reith Laser ondersteuning mogen bieden in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van meerdere presentatieruimten in het hoofdkantoor. De voorzieningen en vergaderopstellingen zijn per ruimte afgestemd op de functie van de ruimte en de gebruikers die hiervan gebruik maken. O.a. zijn de volgende functionaliteiten voorzien:

- Groot formaat interactief presentatiescherm,

- Centrale bediening & controle van de techniek,
 

- Centrale bronaansluitingen verwerkt in het meubilair,
  

- Op mat gemaakte cable management.


Bron: Reith Laser en RUIM 2017