INTERNATIONALE VROUWENDAG 2017

Defensie staat stil bij de strijd voor emancipatie en vrouwenrechten

Internationale Vrouwendag
Internationale Vrouwendag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. De viering ervan vindt vaak plaats rond een specifiek thema – bijvoorbeeld voor vrouwenrechten of tegen geweld of armoede – dat soms landelijk maar meestal lokaal wordt bepaald.

Het doel van Internationale Vrouwendag is aandacht te geven aan vrouwen- thema’s zoals economische zelfstandigheid, huiselijk geweld en andere aandachtspunten op het gebied van emancipatie en participatie.

Met verschillende activiteiten kaarten vrouwengroepen, antidiscriminatie- organisaties, politieke partijen en andere organisaties deze onderwerpen aan op of rond 8 maart.

Het ontstaan van Internationale Vrouwendag
 
In 1921 stelde het Internationale Vrouwensecretariaat voor om een vaste datum te kiezen voor de vrouwendag. De keuze viel op 8 maart. Op 8 maart 1917 waren in St. Petersburg namelijk vrouwen massaal in opstand gekomen tegen het voedseltekort en de verschrikkingen van de oorlog. Hun stakingen en demonstraties liepen uit op een algemene werkstaking. Naast Internationale Vrouwendag werd 8 maart door deze ontwikkeling ook een officiële communistische feestdag, waarop de algemene werkstaking als eerste begin van de revolutie herdacht werd.


De scheuring door de Russische Revolutie van 1917 tussen communisten en socialisten heeft tot gevolg gehad dat in de Verenigde Staten en in West-Europa 8 maart lange tijd voornamelijk in communistische kring werd gevierd. In Nederland werd in maart 1912 voor het eerst de Internationale Vrouwendag gevierd, georganiseerd door de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs. Hun blad De Proletarische Vrouw kwam uit met een speciaal feestnummer.

De uitvoer
De viering van Internationale Vrouwendag 2017 in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg heeft RUIM de volledige technische en facilitaire ondersteuning mogen bieden. Een grootschalig 1 daags evenement waar zo’n 1000 genodigde vrouwen een informatieve en inspirerende dag beleefde waar diverse landelijk bekende vrouwen een presentatie of toespraak hielden.

RUIM heeft partner van dit evenement de volledige technische en inrichting van de verschillende eventruimten mogen ontwerpen, coördinerend mogen realiseren en tijdens het evenement technisch mogen ondersteunen. Met een projectteam van in totaal 12 personen is een unieke evenementenlocatie voor 1 dag gerealiseerd.


Bron: Aletta en RUIM 2017