Disclaimer

RUIM gaat zo zorgvuldig mogelijk te werk bij het plaatsen van informatie op deze website. We streven ernaar u een volledige en betrouwbare bron van informatie te bieden. Voor een deel zijn we echter afhankelijk van de gegevens die derden ons aanleveren. Daarom kunt u aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Treft u op onze website iets aan waar u twijfels over heeft? Laat het ons weten, wij kijken het na en passen het zo nodig aan.